Her er en enkel beskrivelse på hvordan man løser Rubik's kube (PDF). Jeg skrev den som en lærebok til min datter Hanna da hun var 8 år gammel - derav navnet Hannametoden. Det er en forenklet versjon av en metode som brukes av de beste i verden (CFOP / Fridrich). Hun brukte et par dager på å lære seg å løse kuben på egen hånd basert på denne "oppskriften". Vi besøkte "God Morgen Norge" på TV2 den 17. Februar 2012 hvor blant annet denne metoden ble presentert (artikkel).

English summary: this is a very simple description on how to solve the Rubik's cube. I wrote it to my then 8 year old daughter - hence the name of the method. It is a simiplified version and a strict subset of the method used by the best cubers in the world. It is in Norwegian, but since it is a visual guide you might enjoy it anyway. Click the PDF link above.